Det har förekommit ett antal konströrelser och olika konstformer genom tiderna, och vissa har varit mer framgångsrika än andra. Expressionismen är en av dem som fått stort genomslag tack vare sin enkelhet, sitt djup och skönhet. Detta är en rörelse som lämnat efter sig ett starkt bestående intryck och kommit att bli en viktig del av konsthistorien. 

 

Expressionism är en avantgardisk konstnärlig och kulturell rörelse som växte fram i Berlin på 1900-talet. Den spred sig sedan vidare till andra platser och idag finns det både nordisk, fransk och spansk expressionism.  

Expressionismens många stilar 

Expressionistisk konst gestaltar människans känslovärld och visualiserar vad det innebära att vara människa. Dessutom kommer den i en mängd olika stilar, eftersom varje konstnär arbetat utifrån sitt eget perspektiv. Det är av just den anledningen som expressionistisk konst bjuder på lite av varje med allt från färgstarka verk till abstrakta former

 

Expressionismen tog form ur förnyelse, intuition och känsla och det finns en stor subjektivitet i dess verk. I kontrast till impressionismen fokuserar konstformen ytterst lite på verkligheten.