När du ska hänga upp en tung tavla är det viktigt att du har rätt verktyg och fästdon. Du behöver bland annat veta hur mycket de olika alternativen klarar av att bära, samt vilket material väggen är gjord av. På så sätt försäkrar du dig om att du hänger upp tavlan på ett säkert sätt. Här kan du lära dig mer om hur du hänger upp en tung tavla i några av de vanligaste materialen.

Vad behöver man för att hänga upp en tung tavla?

Till att börja med – när du ska hänga upp en tung tavla behöver du veta hur mycket din tavla väger. Oftast brukar man säga att en tung tavla väger från 5 kg och uppåt. Olika alternativ klarar av olika mycket vikt och det är därför viktigt att du hittar ett alternativ som klarar något mer än vad din tavla väger.

 

En annan viktigt aspekt är vilket material väggen är gjord av. Om det är en gipsvägg behöver du exempelvis gå tillväga på ett lite annorlunda sätt om man jämför med betong eller trä.

 

När du vet tavlans vikt och väggens material kan du börja titta vidare på vilka olika alternativ som passar dig. Några alternativ som klarar av tyngre tavlor är ​​ankarskruv av metall, T-plugg, rosett och expansionsanakare. Längre ner går vi igenom lite mer i detalj kring vilken variant som passar olika typer av väggar.

Mät ut vart tavlan ska sitta

För att du ska få ett så bra resultat som möjligt är det bra att noggrant mäta vart tavlan ska hänga. Beroende på vad du ska hänga upp, så kan du behöva mäta och planera på olika sätt. Att hänga upp en hel tavelvägg kan kräva mer planering jämfört med om du ska hänga upp en enskild tavla. Här kan du läsa mer om hur du förbereder för att sätta upp en tavla.

 

Det är även viktigt att planera så att du alltid har tillräckligt mycket mellanrum mellan upphängningarna och borrhålen. I de flesta fall bör det vara åtminstone 30 cm mellan hålen så att tyngden fördelas på ett bra sätt. 

Så här hänger du upp en tung – tre alternativ

När du ska hänga upp en tung tavla behöver du ett fästdon som på ett säkert sätt klarar av att hålla uppe tyngden av din tavla. Tunga tavlor som ska hänga på gips- eller betongväggar kräver att du borrar ett hål i vilket du kan fästa passande plugg och skruv. 

 

Gipsväggar brukar bestå av en skiva, vilket gör att du inte behöver borra så djupt för att komma igenom. Betongväggar brukar däremot vara kraftigare och behöva ett djupare borrning för att försäkra dig om att hela skruven får plats. I båda fallen bör hålet vara samma diameter som pluggen. 

 

Om du ska hänga upp tavlan i trävägg behöver du i de flesta fall inte använda någon plugg. Det kan dock vara bra att förborra, men då ska istället hålet ha en lite mindre diameter och vara ca tre fjärdedelar av skruvens längd. 

Hänga upp tung tavla på gipsvägg 

Gips är ett poröst och, så kallat, dött material utan elastiska egenskaper. För att din tunga tavla ska hänga säkert på din gipsvägg bör du använda pluggar och skruvar som passar ihop med gipsets struktur. På så sätt undviker du att fästet börjar glappa eller att gipset luckras upp.

 

Du kan exempelvis använda vissa universalpluggar, T-plugg eller expansionsankare. Läs på förpackningen vilken vikt pluggen och skruven klarar av, vilken typ av vägg de passar till samt om det finns ett föredraget tillvägagångssätt för just det alternativet du valt.

 

Generellt sett kan du göra så här för att hänga upp en tung tavla på gipsvägg: 

 

 1. Mät och markera den punkt där du vill att tavlan ska hänga.
 2. Förborra ett hål med en borr som har samma diameter som pluggen. 
 3. Tryck in eller hamra försiktigt in pluggen i hålet. 
 4. Skruva in skruven i pluggen med en skruvmejsel eller skruvdragare.  
 5. Häng upp din tavla. 
 6. Klart!

 

 

Hänga upp tung tavla i betong

Precis som med gips, behöver du en plugg och en skruv när du ska hänga upp en tung tavla i betong. Även betong är ett dött material utan elastik, men med andra egenskaper om man jämför med exempelvis gips. Betong är förhållandevis mer kompakt och hårt att borra i. Därför kan du utöver pluggar och skruv som är anpassad för just betong även behöva specialanpassade borrar och verktyg. 

 

Det finns även olika typer av betong, exempelvis lättbetong. För att du ska få en så bra uppsättning som möjligt är det därför bra att du vet vilken typ av betong din vägg är gjord av. Pluggar och skruvar som passar bra för upphängning i betong är bland annat universalpluggar som passar betong och lättbetong och olika typer av expander-pluggar. Läs på produktens förpackning vilket material den passar till och vilken vikt den klarar av.

 

Så här går du tillväga för att hänga upp en tung tavla på betongvägg: 

 

 1. Mät och markera ut punkten där tavlan ska hänga.
 2. Förborra ett hål som har samma diameter som pluggen och är lite längre än den skruv du ska använda. Beroende på vilken typ av betong du borrar i, kan du behöva en specialanpassad borr. 
 3. Tryck eller hamra försiktigt in pluggen i hålet. 
 4. Skruva in skruven i pluggen. Antingen kan du använda en skruvdragare eller skruvmejsel, beroende på vilken typ av plugg och skruv du använder. 
 5. Häng upp tavlan. 
 6. Klart!

 

 

Hänga upp tung tavla i trä

Om du vill hänga upp en tung tavla i trä brukar det räcka med att du använder en träskruv. Det kan, som tidigare nämnt, vara bra att förborra ett hål innan du skruvar in skruven. För bästa resultat är det bra att använda verktyg som är anpassade för att borra i just trä. 

 

Så här gör du för att hänga upp en tung tavla i trä: 

 

 1. Mät och markera ut punkten där tavlan ska hänga.
 2. Förborra ett hål som är ca tre fjärdedelar av skruvens längd, med en lite mindre diameter än skruven.  
 3. Skruva in skruven i det förborrade hålet.
 4. Häng upp tavlan. 
 5. Klart!

Hitta ramar och posters att hänga upp på dina väggar

Hos Posterton hittar du ett stort utbud av motiv och ramar för hemmets alla rum. Välj mellan många moderna illustrationer eller kända verk från några av historiens kända konstnärer. Oavsett vilka motiv du väljer så framhäver våra premiumpapper allt från de finaste av detaljer till klaraste av färger. Låt dig inspireras genom att utforska vårt sortiment här