Begåvade konstnärer har under århundraden påverkat konsthistorien med sina verk – från renässansen till den moderna konstens tidsperiod och fram till dagens samtida konstverk. Är du konstintresserad har du säkert bra koll på våra mest omtalade konstnärer och verk, eller så vill du lära dig mer. I den här artikeln kommer vi fokusera på kända moderna konstnärer som är eller har varit aktuella sedan 1960-talet och fram tills idag. Men först ska vi diskutera skillnaderna mellan modern konst och samtidskonst. 

 

Vad är modern konst?

Benämningen modern konst ska som regel används för konstnärligt arbete som producerades under tidsperioden 1860 till 1970. Konstverken kännetecknas framförallt av nya experiment som skiljer sig från det traditionsenliga sättet att skapa konst. Under den här perioden bröt man sig loss från de konventionella konstformerna och betonade den subjektiva representationen av ämnen istället för att lägga all fokus på realism som man gjort före 1880-talet. 

 

Den moderna konsten har sina rötter i verk skapade av välkända konstnärer som Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Georges Seurat och Henri de Toulouse-Lautrec. Samtliga konstnärer var avgörande för den moderna konstens utveckling. 

 

Ett av många självporträtt målade av Vincent van Gogh.

Vad är skillnaden mellan modern konst och samtidskonst? 

Benämningarna modern konst och samtidskonst blandas ofta ihop. Det är inte ovanligt att människor kallar konst som tillverkas idag för modern konst, även om den egentligen är samtida.

 

Moderna konstverk och samtida konstverk kommer från två helt olika tidsperioder, då den samtida är den samling konst som tillverkades efter 1960- talet och fram till nutid. All den konst som tillverkas idag är med det sagt samtida. 

 

Modern konst har en unik stil och fokuserar avgörande på surrealism snarare än skildrandet av livet som man i huvudsak gjorde innan 1860. Samtidskonsten däremot har blivit allt mer internationell och är både gränsöverskridande och personlig. Många skulle nog även beskriva den som privat. 

 

Köp posters med både modern och samtida konst hos Posterton. Vi erbjuder verk från flera av världens mest kända konstnärer