Konststilar är olika sätt att uttrycka konstnärliga idéer med hjälp av tekniker och ideal. De olika konstriktningarna och stilarna som kommit och gått har alla haft sin påverkan på konsthistorien. Men också på den samtidskonst som skapas i nutid. Några av de mest betydande konststilarna är impressionismen, expressionismen, surrealismen och popkonst. 

 

Historiska konststilar och inriktningar har tillsammans format konstvärlden och samhället i stort, då de bidragit till utveckling av tekniker och stilar. De har dessutom främjat nya idéer och ideal.