Konströrelsen Pop Art startade i Storbritannien under mitten av 1950-talet, och kom sedan till USA under slutetet av 1950-talet. Den växte fram ur ett uppror mot det dåvarande synsättet på konst och kultur samt mot den traditionella bilden av vad konst ansågs vara. Många, framförallt unga konstnärer, menade att den dåvarande konsten inte avspeglade deras liv och det samhälle som de levde i. Deras inspiration blev istället Hollywoodfilmer, reklam, popmusik, serietidningar och produktförpackningar. Att den ikoniska konstformen Pop Art är vad den är idag kan vi tacka konstnärer som Andy Warhol, Richard Hamilton och Roy Lichtenstein för.

Pop Art-rörelsens framväxt 

Grafik, collage och tryck var några av de nya tekniker som Pop Art tog med sig till konstvärlden. Tack vare dessa kunde konsten massproduceras på ett helt nytt sätt, och till lägre kostnader. Fler människor kunde nu köpa och ta del av konst och Pop Art blev med det en konststil för alla, oavsett ekonomisk bakgrund. Det ska tilläggas att allmänheten uppskattade popkonst tack vare att den var rolig och enkel att ta till sig. Motiven var igenkännande eftersom de för det mesta föreställde vardagliga ting. 

 

Däremot var det många som inte förstod den ironi och tvetydighet som låg bakom många av verken. Rörelsen fick mycket kritik och många såg den snabbt växande konststilen som en tillfällig banal trend som skulle blåsa ur kurs inom kort. Som störst var den i USA och den fick sin absoluta storhet i New York under 1960-talet. 

 

Skillnaden mellan amerikansk och brittisk Pop Art är inte markant, men den finns där. De amerikanska konstnärerna hade som mål att uppnå estetisk och moralisk tomhet och britterna kommenterade ofta amerikanarnas val av motiv. 

Vad är budskapet? 

Däremot ansåg båda nationaliteterna att det klassiska popkonstmotivet inte hade någon djupare mening eller betydelse. Trots detta ansåg många att rörelsen deltog i debatten med sina verk eftersom de ifrågasatte den äldre traditionsenliga kulturen och den konventionella konstens gränser. Kanske var det anledningen till att konsten även slog igenom på ett kulturellt plan. Idag kallar man Pop Art för en av efterkrigstidens mest inflytelserika konstinriktningar.

 

Vissa menar att Pop Art har ett djupare budskap än att vara just konst, medan andra inte håller med om detta påstående. De färgsprakande målningarna med lekfulla motiv inspirerade av människors vardag fick pryda allt från logotyper och reklamannonser till avbildningar av kändisar och seriefigurer. Konstnärerna tog inspiration från det konsumtionssamhälle som växte fram efter andra världskriget. Nu hade folk råd att köpa materiella ting igen och konsumtionen var enorm.