Renässansen är en tidsepok fyllt av arkitektur, vetenskap – och inte minst konst. Ordet kommer från franskans “renaissance” och betyder pånyttfödd. Man brukar säga att renässansen föddes i Italien på 1400-talet. Många beskriver perioden som den tid då människan upptäckte sig själv eftersom det var då befolkningen i Italien befriades från den romersk-katolska kyrkans förtryck. 


Inom konstens värld brukar man säga att renässansen sträcker sig från början av 1400-talet fram till år 1550. Som verksam konstnär målade man gärna antika motiv, och kyrkans inflytande var fortfarande stort. Genom att ta del av renässansens konst får du en inblick i den förnyelse och den utveckling som skedde i dåtidens Europa.  

Renässansens konst – från dåtid till idag 

Renässansens konst har sedan den skapades varit en viktig del av konstvärldens historia och de mest berömda verken har en betydande plats även i dagens samhälle. 

 

Tack vare framsteg som tryckpress och nya kunskaper i matematik och filosofi kunde information och nya idéer snabbt sprida sig till fler människor än tidigare. En ny humanistisk filosofi förändrade synen på människans relation till Gud – den var inte längre begränsad till kyrkan. Alla dessa förändringar påverkade såklart samhället och människors sätt att tänka, och inte minst den konst som de skapade. Tydliga kännetecken för renässansens konst är bättre material och oljefärger än vad man haft tidigare. Den stora variation av kost vi har idag med en stort utbud av allt från teckningar till tavlor och skulpturer i olika material har vi att tacka renässansen för. 

Konstens symbolik och stil 

Renässansen tog främst fäste i länder som Italien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Konsten genomsyrades av symbolism, både religiöst och filosofiskt. Vanligt förekommande var religiösa figurer och bibelberättelser samt avbildningar av helgon. Många hade egna mindre konstföremål för privat tillbedjan och dyrkan hemma.  

 

Ytterligare en ny trend var proportioner med fokus på att avbilda människor så verklighetstroget som möjligt. Man ville återskapa verkliga proportioner och utseenden med trovärdiga kroppar och ansikten. Tack vare ny teknik kunde man skapa en mer tredimensionell bild med flera nyanser av ljus och mörker. 

Renässansens mest kända målningar 

Ett av renässansens mest kända konstverk är såklar Mona Lisa, målad av den italienska konstnären Leonardo da Vinci. Den tros vara porträtterad av Lisa Gherardini och är målad i olja på en vit Lombardisk poppelpanel någon gång mellan 1503 och 1506. Målningen förvärvades av kung Frans I av Frankrike och är idag den franska republikens egendom.

 

 

När vi talar om Leonardo da Vinci måste vi också nämna det världsberömda konstverket Nattvarden, eller Den sista måltiden som den även kallas. Detta är en målning från slutet av 1400-talet som representerar platsen för Jesus sista måltid med sina lärjungar.    

 

I sixtinska kapellet i Vatikanstaten i Rom är taket utsmyckat med målningar av renässanskonstnären Michelangelo. Takmålningarna föreställer scener ur skapelsehistorien. Bland dem en som listas som en av världens mest berömda, nämligen Adams skapelse. Verket gestaltar hur Adam får liv av Gud. Takmålningarna är framställda med så kallad freskmetod, vilket innebär att de har utförts direkt på kalkputsen med en sorts vattenblandad pulverfärg. 

 

Konst från olika tidsepoker hos Posterton 

Hos Posterton köper du posters med konst från olika tidsepoker, målade av några av konstvärldens mest välkända konstnärer. Letar du efter konst från renässansen hittar du bland annat vårt utbud av posters med motiv skapade av Leonardo da Vinci.

 

Utöver renässansmålningar hittar du även motiv av Gustav Klimt, inspirerad av tidiga 1900-talets Art Nouveau. Se även posters med Claude Monets blomstrande verk från sent 1800-tal och Pablo Picassos från samma tidsperiod. Frossa i härlig konst från Posterton du med!