Romantiken kom som en reaktion mot den teknologiska och industriella utvecklingen i början av 1800-talet. Istället för att förlita sig på förnuft och logik, framhävde istället romantiken det vackra, mystiska och känslosamma. Här kan du läsa mer om romantiken och den konst som skapades under denna epok.

 

Romantiken som en reaktion mot industrins framfart

Under sena 1700-talet växte den industriella revolutionen i rasande fart. Fabriker, järnvägar och maskiner tog över på stor skala i många delar av världen. Även om många framsteg skedde i samband med utvecklingen av teknologi och industri, skapade framfarten ett visst motstånd. 

 

Detta resulterade bland annat i romantiken, som under tidiga delen av 1800-talet fick stort genomslag i hela europa. Konstnärer och andra kreatörer tog avstånd från att individen behöver förstå och styra allt i sin omgivning. Istället borde man låta sig förundras och uppskatta det som inte fullt ut går förstå. Natur, känsloliv och mystik var därför återkommande teman eftersom det står i direkt motsats till industri, logik och vetenskap. 

 

Kort sammanfattat kan man säga att den konst som skapades under romantiken fokuserade på:

 

  • Natur och storslagna landskap 
  • Känslor, fantasi och inre upplevelser
  • Mystik och en förhöjd verklighet
  • Kontrasten mellan det vackra i naturen och det fula i industrin och teknologin 

Människan i förhållande till naturen 

Många klassiska verk från romantiken avbildar människor mitt i vackra naturlandskap. I förhållande till de storslagna landskapen är människorna ofta små och avbildas som åskådare, utan en central del i konsten. Detta är vanligt förekommande om man ser till romantikens konst, eftersom konstnärer ville förstärka människan som en del i den vackra och mäktiga naturen. 

 

Det var även vanligt att konstnärer under romantiken avbildade det industriella och teknologiska som något fult och avskräckande. Vackra naturlandskap kunde exempelvis vara i förgrunden, medan fabriker i bakgrunden bolmade ut rök och smuts. 

Romantikens konst gav utrymme för känslor och mystik

Utöver dramatiska landskap är även en drömsk mystik återkommande i konst från romantiken. Avbildningarna är ofta förhöjd, om man jämför med andra epokers mer realistiska avbildningar. Skimrande solnedgångar i storslagna landskap och människor som förenas i passionerad kärlek är exempelvis några motiv som ofta målas upp med klara färger och mjuka sken. 

 

Man hade även en tro på att människan inte kunde styra och utveckla allt. Frankensteins monster är ett litterärt verk från denna era som tydliggör uppfattningen om att vetenskapen inte alltid har ett önskvärt utfall. Vissa saker bör människan helt enkelt låta bli, och istället uppleva och ta vara på naturen och allt det den har att erbjuda. 

 

Det var dock inte all konst som var vacker och förskönad. Det var viktigt att konstnärer kunde känna frihet i sina känslor, oavsett om de var positiva eller negativa. I Frankensteins monster får vi exempelvis ta del av Frankensteins inre känsloliv som påverkas mycket av hans missöden i samband med hans vetenskapliga experiment. Andra mörka och svåra teman som skildras i många tavlor är krig och mardrömslika scenarion. 

Känd konst från romantiken 

Under romantiken skapades många ikoniska verk. En känd målning är exempelvis Wanderer above the Sea of Fog av Caspar David Friedrich, som idag hänger i Hamburg Kunsthalle

 

Tavlan är från 1817 och föreställer en person som står och blickar ut över ett landskap täckt av dimma. Många tycker att den dramatiska vyn ger en mystisk känsla, vilket som tidigare nämnt är ett annat återkommande drag i konst från romantiken. Eftersom att Vandraren över dimhavet har många av de element som är typiska för romantiken är det ett av de mest omtalade och kända verken från denna epok.