Surrealisterna hade som mål att utmana det rationella tänkandet med sin konst. Fokuset låg på att man vände sig inåt, istället för att se verkligheten som den såg ut vid första anblick. Genom att exempelvis sätta vardagliga objekt i nya kontext eller skapa symboler som inte har en tydlig betydelse hoppades konstnärerna under surrealismen att deras konst skulle hjälpa människor att utforska det undermedvetna. Här kan du läsa mer om vad surrealism är och hur den användes inom olika typer av konst.

 

Surrealismen – en rörelse som tog fart i början av 1900-talet

Många är överens om att surrealismen startade igång på riktigt i samband med att fransmannen André Breton år 1924 skrev det första manifestet. Han ville utforska tanken bortom förnuftet och tyckte att konst och litteratur skulle skapas baserat på instinkt och per automatik. Viljestyrkan, som vanligtvis styr en stor del av människan, skulle inte få lika stort utrymme.

 

Sigmund Freud hade även en stor inverkan. Hans studier om det undermedvetna öppnade upp för ett nytt sätt att förstå det mänskliga psyket. Freuds teorier om att det undermedvetna är en stor och outforskad inre värld för många människor inspirerade även konstnärerna. 

 

Denna rörelse var inte bara ute efter att utmana varje enskilds åskådares sätt att betrakta konstverken. Surrealismen ville även utmana rådande samhällsnormer. En del av rörelsen ansåg att det rationella tänkandet låste människans verklighetsuppfattning, och hindrade människan att utforska en djupare verklighet. Det irrationella kunde frigöra individen och möjliggöra för att djupare utforska det undermedvetna. 

Surrealism i konst

Surrealism handlar till stor del att ta avstånd från det logiska och verkliga i livet. Konst som skapades under surrealismen kunde därför antingen använda verkliga inslag i ett oväntat kontext, eller helt och hållet förvränga en realistisk avbildning. 

 

När du tittar på en tavla från surrealismen behöver du ofta göra dina egna tolkningar. Konstnärer som var verksamma under surrealismen ansåg att drömlika, abstrakta och fantasifulla verk kunde hjälpa till att öppna upp för ett nytt sätt att tänka, bortom vad som anses vara rationellt och logiskt.

 

Många konstverk och tavlor som baserats på surrealismens filosofi balanserar därför mellan verklighet och dröm. Motiven kan skapa associationer mer än de är en realistisk avbildning. Mönster och strukturer kan exempelvis påminna om en människokropp, men ha element som gör att avbildningen inte är realistisk. Detta går att se i många tavlor av den kända surrealist-konstnären Salvador Dalís, där byrålådor är en del av en abstrakt människokropp. Byrålådorna kan man tolka som en representation av undangömda delar i det undermedvetna. 

 

Ett annat vanligt förekommande fenomen är att ta vanliga föremål och sätta dem i oanade kontext. Det kan exempelvis vara ett vardagligt föremål som får ögon eller adderade attribut. Ett känt exempel är ett verk från konstnären Méret Oppenheim som tog en kopp, ett fat och en sked och klädde det i päls. Konstverket heter Object och är idag del utav den permanenta utställningen på MoMa

 

Kort sammanfattat kan man säga att surrealismen fokuserar på: 

 

  • Konst som var drömlik, abstrakt, overklig och bisarr 
  • Utforskandet av det undermedvetna 
  • Oväntade objekt eller perspektiv

Konsten som ett sätt att handskas med omvärlden

I början av 1900-talet kantades vardagen i Europa av många turbulenta händelser. Första Världskriget hade stor påverkan runt om på kontinenten. Många människor var antingen själva ute i krig eller hade en nära relation till någon som påverkades av striderna. En del konstnärer ville hitta sätt att hantera detta och använde kosten som ett uttryck. Detta resulterade i abstrakta och mardrömslika verk, där mycket av det undermedvetna fick ta plats.

 

En del konst var även en reaktion mot allt det tunga, som ett sätt att komma bort från en svår verklighet. Viss konst hade inte något specifikt budskap eller betydelse, utan var bara ett tillfälle att få uttrycka sig utan att behöva tänka djupare. Istället för att avbilda sådant man upplevde i det vardaglia livet, fick fantasi och overklighet ta stor plats i konsten.

Kända konstverk inom surrealismen

Som tidigare nämnt ät ett av de stora namnen inom surrealistisk konst Salvador Dalí. Du har säkert hört talas eller sett hans kända verk The Persistence of Memory, som idag går att se på MoMa. En detalj i tavlan som har dragit åt sig stor uppmärksamhet är klockorna som ser ut att smälta. Detta är ett bra exempel på hur surrealismen avbildar vardagliga föremål på ett oväntat sätt. 

 

Hans klockorna har även avbildats i andra konstformer. Här är exempelvis en staty i Andorra som föreställer en av hans ikoniska klockor: